Drømmesymbolikk kort forklart

Drømmesymbolikk kort forklart

Selv om drømmetolkning er ytterst individuell, så finnes det noen symboler som går igjen. Slike symboler kan gi en pekepinn om hva drømmen handler om så du kan begynne å nøste i rett ende. Så må man bruke dette som et springbrett så man kommer videre og begynner å se nærmere på detaljene i drømmen.

Vann

Vann er en viktig del av hverdagen vår; alt fra drikkevann til vaskevann til sjø og hav. I drømmetolkning så handler vann om følelser. Så det gjelder å finne ut hva slags vann du drømmer om og spesielt hvordan det beveger seg. Raskt vann – urolig og turbulent følelsesliv. Rolig vann – rolig og stødig følelsesliv.

Døden

Det kan virke svært skummelt å drømme om døden, men veldig ofte så er det en enkel forklaring. Enten så drømmer du om noen som nylig har gått bort, som en type bearbeidelse av denne sorgen. Eller det kan være at du er på vei til å avslutte noe eller bør avslutte en fase i livet ditt. Det sistnevnte handler dermed om endringer i livet, overganger.

Å fly som fuglen

Mange drømmer om så fly som en fugl eller sveve fritt eller lignende. Dette blir gjerne tolket som å representere ambisjoner. Når man flyr høyt så har man høye ambisjoner. Skulle du slite med å holde deg flyvende så kan det være lurt å dempe ambisjonsnivået. Kanskje et forvarsel om at du har tatt på deg for mye?

Paralysert

Noen ganger så drømmer man om å være paralysert, enten at hele kroppen er paralysert eller at bare deler av kroppen er berørt. Dette tolkes gjerne som at du ønsker eller bør komme deg unna en situasjon i livet ditt som ikke er bra for deg, men at du ikke klarer det.

Kraftløst slag

Noen ganger så kan du havne i slåsskamp i drømmene dine. Det kan være forskjellige grunner til dette, men akkurat når du trenger å være sterk så har slagene dine ingen kraft. Et svakt slag kan være tegn på at du føler deg hjelpeløs i møte med konflikter eller annet i livet ditt.

Å falle

En av de mest vanlige drømmene er at man drømmer om å falle. Dette kan føles svært ubehagelig, fordi man rykker til. Derfor har mange trodd at dette varslet at man skulle dø eller noe annet ondt skulle skje. Symbolsk sett så mener man at dette handler om behovet for å gjenvinne kontroll. Så det handler gjerne også om at man må vurdere eget kontrollbehov.

Forfølgelsesdrøm

Noen ganger så blir man forfulgt i drømmene sine. Det kan være at man blir forfulgt av et dyr, en menneskemengde eller noe annet. Uansett hva man faktisk flykter fra i drømmen så kan denne tolkes dithen at det er stress i hverdagen din som du prøver å flykte fra.

Tenner

Det er ikke uvanlig å drømme om tenner. Igjen så kan det være slik at tennene sitter i din egen munn eller at det er snakk om et dyrs tenner, eller det kan være tenner som flyr forbi i en sky. Uansett hvem sine tenner det er snakk om eller hvor de befinner seg, så handler dette gjerne om stryke, virilitet eller utseende. Hvis du mister en tann eller en tann går tapt i løpet av drømmen så blir dette i noen kulturer tolket som at det snart vil skje et dødsfall i familien.